Deugden in School

Uw partner voor het Deugdenproject in school

logo deugdenproject

Een individuele workshop kan een prima keuze zijn om snel een antwoord te krijgen op al uw vragen omtrent het aanpakken van gedrag in de groep met behulp van de deugden. De investering in tijd kunnen we vooraf afspreken, minimaal één uur tot maximaal drie uur. Meer op maat kun je een workshop niet krijgen!

Ook de mini-workshops op locatie zijn individueel te volgen. Een mini-workshop voor één persoon duurt 60 minuten. U kunt deze workshop volgen door naar Sint Michielsgestel (vlakbij 's Hertogenbosch) te komen, maar kan meestal ook via de telefoon of met Skype.

Een individuele workshop wordt helemaal afgestemd op uw leerwensen / uw vragen en kost tevens minder tijd.

 

Doelgroep:

Mensen, die graag snel kennis en vaardigheden willen leren, helemaal aangepast op de eigen leerbehoefte. U kunt zijn: een leerkracht, docent, remedial teacher, intern begeleider, therapeut, maatschappelijk werker, een coach, een trainer,(HR)manager, chef .......enz.

60,-- euro per uur en per persoon. Minimaal één uur en maximaal drie uur.

Plek:

in Sint Michielsgestel of via de telefoon-Skype; zie contact.

Beschikbaarheid:

in overleg.

Informatie:

kunt u krijgen bij Willy Hensen tel.: 073 5517063 of 06 40 30 67 39 of via contact. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. || Website Emoveri

Tip:

Het is altijd handig als men vooraf de website www.deugdeninschool.nl heeft doorgenomen.

 

 

 

 

 

 

Zeven miniworkshops: "Van 'gedoe in de klas' naar een beter leef- en leerklimaat met deugden"

Tijdens een miniworkshop "Van 'gedoe in de klas' naar een beter leef- en leerklimaat met deugden" krijgt u tips hoe u een andere sfeer en een betere inzet kunt realiseren. Hiervoor zijn verschillende insteken mogelijk waarbij we hopen dat ze in uw situatie voor een verandering kunnen zorgen. De insteken zijn: Hoe u zelfvertrouwen kunt opbouwen cq. afbreken. Hoe u kinderen in hun kracht zet en uzelf ook. Hoe u kinderen kunt leren door te werken. Hoe u grenzen stelt en wat u kunt doen zodat kinderen zich aan grenzen houden. Hoe een SEO-basishouding kan worden verkregen op basis van de deugdenaanpak. Hoe u een moeilijke groep kunt leiden naar een prettige groep. Hoe u pesten kunt aanpakken en voorkomen met het gebruik van deugden en de strategieën van het deugdenproject. Hoe u de kinderen steeds meer verantwoordelijkheid kunt toebedelen en hoe u deze aanpak schoolbreed kunt invoeren. Zie voor meer informatie hieronder.

De miniworkshops zijn er voor basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, MBO, HBO (ook PABO, lerarenopleidingen) en TSO / BSO. Voor een mooi afgerond geheel duurt een miniworkshop anderhalf uur. Na afloop heeft u veel praktische informatie over een door u gekozen onderwerp (zie hieronder) gekregen, waar u direct mee aan de slag kunt. U kunt door meer onderwerpen te koppelen ook komen tot een studiedagdeel of een studiedag.

Miniworkshops zijn ook handig als u snel in een teamvergadering veel praktische informatie wil.

Hieronder staan acht afgeronde miniworkshops van anderhalf uur.

Miniworkshop: "Zelfvertrouwen opbouwen met deugden, hoe doe je dat?"

Tijdens deze workshop van anderhalf uur ontdekt u tal van mogelijkheden om kinderen in hun kracht te zetten waardoor ze open staan voor uitdagingen én u ontdekt wat u juist niét moet doen.

Miniworkshop: "Ze willen maar mondjesmaat werken en doorwerken... ho maar"

Tijdens deze workshop van anderhalf uur krijgt u tips hoe u de motivatie en de werkhouding kunt aanpakken door deugden te benoemen die je ziet en door gedrag met deugden te begeleiden. Het schept helderheid.

Miniworkshop: "Grenzen stellen aan gedrag én de kinderen eraan houden... een klus"

Met grenzen is het veilig in de klas. Maar hoe stel je ze en hoe houd je kinderen aan de gestelde grenzen? Hoe voorkom je schuldgevoel en volharden in 'verkeerd' gedrag? Hoe kun je zonder straf opvoeden op school? Ook deze miniworkshop duurt anderhalf uur.

Miniworkshop: "SEO-basishouding met de deugdenaanpak"

Hoe ziet de basishouding van een excellente leerkracht-docent er uit in de praktijk van alledag? Wat doe je wél? Wat niet? Hoezo? In deze workshop van anderhalf krijgt u daar zicht op en handvatten voor, geïnspireerd door de werkzame aanpak van het deugdenproject.

Miniworkshop: "Van een moeilijke groep naar een prettige groep."

Hoe wordt een moeilijke groep prettiger? Wat kun je het beste doen om een betere sfeer in de groep te krijgen? In deze workshop een serie tips vanuit het deugdenproject om de sfeer aanzienlijk te verbeteren.

Miniworkshop: "Pesten aanpakken en voorkomen met de deugden"

Als je elkaar goed kent, heel goed kent, is het bijna onmogelijk geworden om te pesten. De pester heeft een aantal deugden die hij kan leren ánders te gebruiken en de gepeste en omstanders kunnen ook leren bepaalde deugden aan te spreken.

Miniworkshop: "Verantwoordelijkheid geven met deugden"

Hoe doe je dat toch, kinderen stapsgewijs verantwoordelijkheid geven en iedereen zijn steentje laten bijdragen aan de sfeer in de groep? Verantwoordelijkheid te nemen voor eigen gedrag? Dit gaan we samen ervaren.

Miniworkshop: "Deugdenaanpak schoolbreed invoeren"

Welke stappen kan een team zetten? Waar beginnen en hoe uitbouwen zodat de energie blijft stromen en niemand zich overbelast voelt? Hoe successen inbouwen? Aangepast aan uw team kan gezocht worden naar de beste aansluiting.

Door miniworkshops te combineren kunt u ook kiezen voor een studiedag of een studiedagdeel.

Doelgroep:

schoolteam BAO, VO, MBO, HBO, PABO-studenten, studenten lerarenopleidingen en TSO / BSO

Prijs van de miniworkshops:

€ 250 per team voor anderhalf uur. Dit bedrag is exclusief reiskosten, maar wel inclusief materiaal, dat voor de teamleden gekopieerd en /of gedownload mag worden. Aantal deelnemers maakt niet uit.

Studiedag:

Een studiedag van ongeveer 6 uur kost € 998. Dit bedrag is exclusief reiskosten, maar wel inclusief materiaal, dat voor de teamleden gekopieerd en /of gedownload mag worden. Aantal deelnemers maakt niet uit.

Trainer:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. || website emoveri voor meer informatie

Beschikbaarheid:

in overleg.

Meer info.:

over de 7 workshops kunt u krijgen door te mailen of te bellen via contact

 

 

 

 

 

 

 

Een lezing van 1 1/2 uur hoort tot de mogelijkheden als eerste kennismaking.

Een workshop van 2 1/2 uur of 3 uur geeft de mogelijkheid om de eerste ervaringen op te doen van het effect van het werken met deugden.

Een volledige ervaring van de 5 strategieën vraagt een kennismaking van 2 x 6 uur. Deze kan op locatie gegeven worden voor bv. meerdere scholen in een samenwerkingsverband voor het management, voor onderbouw-middenbouw-bovenbouw of voor het team van één school, de ouderraad en de BSO. Deze tweedaagse wordt ook 2x per jaar centraal in Nederland aangeboden als: Karakterontwikkeling in school in de dagelijkse omgang met elkaar. Voor meer informatie: lees meer.

Het VOLLEDIGE IMPLEMENTATIETRAJECT kan bestaan uit:

1 basisworkshop van 1 dag (lees meer), twee thema's in 1 dag gerelateerd aan de problematiek van de school (lees meer) of een tweedaagse 'Karakterontwikkeling in school' (lees meer)

2 e-learning (lees meer)

3 verdiepingsdagen ( 4 verspreid over 1 of 2 jaar) of een 3 daagse verdieping

4 schoolbezoeken voor individuele of groepsgewijze coaching (onderbouw - middenbouw - bovenbouw)

Heeft u vragen? Klik hier en stel uw vraag.

Na de kennismaking*  is het mogelijk een traject in te gaan met e-learning. Bij een langdurige periode tussen de algemene workshop en de thema's is het aan te raden 3 thema's te nemen en dan het e-learning traject te beginnen.

De school ontvangt mails met ideeën hoe u iedere keer weer een volgende stap kunt zetten om de strategieën stuk voor stuk te leren toepassen in uw klas, in uw bouw, in uw hele schoo en bij uzelf. Soms zit er lesmateriaal bij of formulieren voor de leerlingen.

 * kennismaking is 12 uur = algemene workshop met twee thema's (of drie, zie hierboven)

Heeft u vragen? Klik hier en stel uw vraag.

 

COACHING GEKOPPELD AAN E-LEARNING

 

Wanneer u vragen krijgt tijdens de invoering in uw klas, in uw school of ondersteuning wilt, dan kunt u gebruik maken van coaching per telefoon of coaching op locatie.

Heeft u vragen? Klik hier en stel uw vraag.

TWEEDAAGSE KENNISMAKING met de deugdenaanpak in school

Motto leerkrachten: Ontwikkel een krachtige, positieve onderwijshouding met de deugden en de vijf strategieën.

Motto voor kinderen: Ontwikkel een krachtige, positieve omgangshouding en leerhouding.

Wilt u kennismaken met de werking van alle vijf de strategieën en leren hoe u ze integraal kunt toepassen in uw dagelijkse omgang met de leerlingen? In uw school, in de klas, in vrije situaties? Of voor u zelf zodat u energiek blijft, wat er ook gebeurt? Wilt u handvatten voor een goed leef- en leerklimaat waarin kinderen zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en inzet? Waarin kinderen hun gedrag zëlf sturen?

Dan is deze tweedaagse kennismaking iets voor u of uw team. In het Deugenproject gaan we ervan uit dat kinderen uw leiding hard nodig nodig hebben om zichzelf te leren kennen en zichzelf te leren besturen zodat hun potentieel ten volle ontwikkelen. De kinderen krijgen grip op wie ze werkelijk zijn, grip op hun karakter en ze gaan begrijpen waarom ze doen wat ze doen. Ze leren reflecteren op de inzet van hun karaktereigenschappen - hun deugden en gaan die inzetten waardoor de situatie verbetert voor henzelf én voor hun omgeving. Ze ontwikkelen een innerlijk kompas en kiezen bewust voor bepaald gedrag. Ze leren 'YES' te zeggen tegen zichzelf met alle mogelijkheden en kwaliteiten.

 • Ze leren 'YES' te zeggen tegen zichzelf en alle mogelijkheden en uitdagingen.
 • Ze leren 'YES' te zeggen andere kinderen met hun mogelijkheden en uitdagingen.
 • Ze gaan 'YES' zeggen tegen het leren omdat ze ontdekken HOE ze hun leerhouding met de inzet van bepaalde deugden kunnen beïnvloeden en hoe leren dan (nóg) leuker wordt.

In de kennismaking krijgt u grip op de werking van de vijf strategieën en leert u ze toepassen.

INHOUD 2 daagse

De eerste dag is een basisworkshop van 6 uur met vooral strategie 1: Spreek de deugdentaal: benoem karaktereigenschappen met deugden en met strategie 2: Herken leermomenten: zie struikelblokken als opstapjes.

Op de tweede dag (6 uur) is het mogelijk dat het team twee thema's kiest om strategie 3 t/m 5 toe te leren passen, thema's die op dit moment passen bij uw school. Voor meer informatie over de thema's  Klik hier

OP LOCATIE

De kennismaking duurt 12 uur, is toegespitst op onderwijs en kan op locatie gegeven worden. Wanneer u daar meer informatie over wilt hebben, klik hier voor de contact.

Wilt u of hierover overleggen, klik hier voor contact

THEMA WORKSHOPS van 3 uur om ánders kennis te maken.

In de algemene workshop hebt u vooral kennisgemaakt met strategie 1 (spreek de deugdentaal) en 2 (herken leermomenten). Het deugenproject bestaat uit vijf strategieën, vijf manieren om met deugden om te gaan waardoor een deugdenhouding ontstaat. Vanuit deze vijf strategieën zijn verschillende thema’s voor een halve dag uitgewerkt waarbij we rekening hebben gehouden met problemen die op veel scholen spelen. U kunt kiezen uit:

 • zelfvertrouwen opbouwen
 • de ánder in zijn kracht zien
 • grenzen stellen aan gedrag
 • je gedrag leren besturen (zelfdiscipline)
 • motiveren via deugden
 • werkhouding verbeteren
 • pesten aanpakken en voorkomen met deugden
 • verantwoordelijkheid geven met deugden
 • een zelf gekozen thema passend op dit moment bij uw school.

Bij deze thema's komen strategie 3 t/m 5 aan de orde in combinatie met strategie 1 en 2 uit de algemene workshop. Er is ook aandacht voor de samenhang van deze vijf manieren van 'omgaan met elkaar'.

De algemene workshop biedt in samenhang met drie themaworkshops toegang tot de DRIEDAAGSE VERDIEPING, waar ook ter wereld! Deze wordt in Nedelrand jaarlijks gegeven op het eerste weekend in november in Conferentieoord De Poort in Groesbeek. Bij voldoende belangstelling vanuit het onderwijs kan er ook een 3 daagse verdieping aangeboden worden speciaal voor het onderwijs.

De verdieping kan ook op schoolniveau aangeboden worden gekoppeld aan een implementatietraject waaarbij de drie verdiepingsdagen verspreid gegeven worden. Bij spreiding is aan te raden coachingsdagen tussendoor in te plannen voor de onder-, midden- en bovenbouw of een vierde dag toe te voegen. De voorkeur bij schoolbrede invoering gaat uit naar drie dagen gekoppeld aan coaching voor de directe invoering in de klassen.

Bent u benieuwd naar hoe u een goed leef- en leerklimaat in school verbetert door de toepassing van het deugdenproject? Naar HOE het Deugenproject in de praktijk werkt? En wilt u een korte informatiebijeenkomst voor uw team of een deel van uw team?

Dan kunt u een workshop overwegen variërend tussen 2, 2 ½ of 3 uur waarin de leerkrachten ook zelf kunnen ervaren hoe het werkt en welk effecten deze manier van communiceren heeft.

Wanneer u een Brede School bent, kunt u ook meerdere opvoeders van de kinderen erbij betrekken en waarom niet alle?

In deze workshop gaan we op interactieve wijze ontdekken wat de effecten zijn van de twee pijlers van het Deugdenproject: de 52 deugden en de vijf strategieën om met de deugden te werken. We bouwen zelfvertrouwen op en zien anderen in hun kracht! We onderzoeken hoe de deugden ons innerlijke kompas sturen bij de beslissingen die we dagelijks nemen. We staan stil bij de deugden in ons gedrag zowel in positief als in negatief gedrag. Na de workshop voelt u of deze aanpak aansluit bij de manier waarop u met uw team het sociaal emotioneel klimaat in school vormgeeft.

Wilt u hierover overleggen, klik hier.

Contact gegevens

contactpersoon:

Willy Hensen
Ericastraat 58 
5271 KN St. Michielsgestel
(vlakbij 's Hertogenbosch)
073-5517063 of 06 40306739

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Theo Klungers

Theo Klungers

Trainer en coach deugdenproject

www.posicom.nl / #theoklungers

Over Theo

Willy Hensen

Willy Hensen_nieuw

Trainer en coach deugdenproject

www.emoveri.nl

Over Willy

Inloggen

U bevindt zich hier: Start Ons Aanbod Workshops